Τελετές Κουρέας
Επικοινωνία
6947934834
6932464356
Αποτέφρωση

Αποτέφρωση

Αποτέφρωση

Τα γραφεία τελετών Κουρέα σε Βέροια και Αιγίνιο αναλαμβάνουν την αποτέφρωση – καύση νεκρών.

Η αποτέφρωση είναι η διαδικασία της καύσης της σορού των νεκρών. Το 2006 επετράπη και στην Ελλάδα με την ψήφιση σχετικού νόμου η αποτέφρωση σε όσους το επιτρέπουν οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το πρώτο αποτεφρωτήριο νεκρών στην Ελλάδα άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2019, στο 75o χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στην περιοχή της Ριτσώνας στην Χαλκίδα.

Η αποτέφρωση των νεκρών τυγχάνει σήμερα μεγάλης προτίμησης σε όλο τον κόσμο για διάφορους λόγους:

  • Απαλλάσσει τις οικογένειες των νεκρών από την υποχρεωτική εκταφή της σορού, τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί η θέα των οστών ή η ατελής αποσύνθεσή της σορού.
  • Αποφεύγονται τα έξοδα κατασκευής - συντήρησης τάφου.

Το γραφείο τελετών Κουρέα αναλαμβάνει κηδείες, μνημόσυνα, μεταφορά σορών, αποτέφρωση και επαναπατρισμούς με δύο παραρτήματα – γραφεία τελετών σε Βέροια και Αιγίνιο.

Γραφείο Τελετών Βέροιας

Κεντρικής 153, 59131, Βέροια

2331074222

6947934834 - 6932464356

info[a]teleteskoureas.gr

www.teleteskoureas.gr

Γραφείο Τελετών Αιγινίου - Μακρυγιάλου

2 χλμ ΠΕΟ Αιγινιου Κατερίνης 60300, Αιγίνιο

Περσέως 26, 60066, Μακρύγιαλος

2353023198

6932464356 - 6947931290 - 6947934834

info[a]teleteskoureas.gr

www.teleteskoureas.gr